Kết quả phát hiện proxy

Đây là kết quả phát hiện proxy.

Địa chỉ IP 79.136.37.213
Loại proxy
No VPN or Proxy Detected

Hãy thử API vị trí địa lý IP2Location.io IP của chúng tôi

API định vị địa lý IP IP2Location.io cho phép bạn truy xuất thông tin proxy và thông tin vị trí định vị địa lý.

Dưới đây là kết quả ví dụ cho 79.136.37.213.

Request
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=79.136.37.213"
Response
{
  "ip": "79.136.37.213",
  "country_code": "SE",
  "country_name": "Sweden",
  "region_name": "Stockholms lan",
  "district": "Stockholm Municipality",
  "city_name": "Stockholm",
  "latitude": 59.332748,
  "longitude": 18.064841,
  "zip_code": "19587",
  "time_zone": "+02:00",
  "asn": "8473",
  "as": "Bahnhof AB",
  "isp": "Bahnhof AB",
  "domain": "bahnhof.se",
  "net_speed": "DSL",
  "idd_code": "46",
  "area_code": "08",
  "weather_station_code": "SWXX0031",
  "weather_station_name": "Stockholm",
  "mcc": "-",
  "mnc": "-",
  "mobile_brand": "-",
  "elevation": 26,
  "usage_type": "ISP",
  "address_type": "Unicast",
  "ads_category": "IAB19-18",
  "ads_category_name": "Internet Technology",
  "continent": {
    "name": "Europe",
    "code": "EU",
    "hemisphere": [
      "north",
      "east"
    ],
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "country": {
    "name": "Sweden",
    "alpha3_code": "SWE",
    "numeric_code": 752,
    "demonym": "Swedes",
    "flag": "https://cdn.ip2location.io/assets/img/flags/se.png",
    "capital": "Stockholm",
    "total_area": 450295,
    "population": 10099265,
    "currency": {
      "code": "SEK",
      "name": "Swedish Krona",
      "symbol": "kr"
    },
    "language": {
      "code": "SV",
      "name": "Swedish"
    },
    "tld": "se",
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "region": {
    "name": "Stockholms lan",
    "code": "SE-AB",
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "city": {
    "name": "Stockholm",
    "translation": {
      "lang": null,
      "value": null
    }
  },
  "time_zone_info": {
    "olson": "Europe/Stockholm",
    "current_time": "2024-05-24T10:00:40+02:00",
    "gmt_offset": 7200,
    "is_dst": true,
    "sunrise": "03:54",
    "sunset": "21:34"
  },
  "geotargeting": {
    "metro": null
  },
  "is_proxy": false,
  "proxy": {
    "last_seen": 0,
    "proxy_type": "-",
    "threat": "-",
    "provider": "-",
    "is_vpn": false,
    "is_tor": false,
    "is_data_center": false,
    "is_public_proxy": false,
    "is_web_proxy": false,
    "is_web_crawler": false,
    "is_residential_proxy": false,
    "is_consumer_privacy_network": false,
    "is_enterprise_private_network": false,
    "is_spammer": false,
    "is_scanner": false,
    "is_botnet": false
  }
}

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo https://www.ip2location.io.

Địa chỉ proxy có thể tiết lộ điều gì?

Địa chỉ proxy có thể ẩn địa chỉ IP thực và vị trí thực của người dùng nhưng bạn vẫn có thể nhận được nhiều thông tin về nó.

Địa chỉ proxy có thể tiết lộ thông tin vị trí địa lý của các thiết bị được kết nối internet của bạn. Bạn có thể lấy thông tin vị trí bằng cách sử dụng IP2Proxy Proxy Detection.

Thông tin vị trí địa lý của một địa chỉ proxy như sau:

 • Quốc gia
 • Khu vực
 • Thành phố
 • ISP
 • Lãnh địa
 • Loại sử dụng
 • Loại proxy
 • ASN
 • AS
 • Nhìn thấy lần cuối
 • Nguy cơ
 • Các nhà cung cấp
IP Address Information

Các loại proxy được hỗ trợ

Phát hiện proxy của bạn và lấy thông tin proxy như các loại proxy.

Đọc thêm »

VPN
VPN
Trình ẩn danh VPN

VPN được sử dụng bởi những người cần ẩn địa chỉ IP của họ.

PUB
PUB
Mở proxy

Các dịch vụ này thay mặt người dùng thực hiện các yêu cầu kết nối. Chúng thường có các chức năng hạn chế so với VPN.

WEB
WEB
Web Proxy

Các dịch vụ này là các proxy dựa trên web đơn giản, thay mặt người dùng thực hiện các yêu cầu web.

TOR
TOR
Nút thoát Tor

Các dịch vụ này là mạng mở được sử dụng bởi những người muốn duy trì tình trạng ẩn danh.

SES
SES
Nhện công cụ tìm kiếm

Đây là các dịch vụ thực hiện thu thập thông tin hoặc quét một trang web, chẳng hạn như trình thu thập thông tin hoặc công cụ bot.

DCH
DCH
Dải trung tâm dữ liệu

Vì các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và trung tâm dữ liệu phục vụ để cung cấp tính năng ẩn danh, cơ sở dữ liệu IP Ẩn danh sẽ gắn cờ các địa chỉ IP được liên kết với chúng.

RES
RES
Proxy của khu dân cư

Các dịch vụ này cung cấp cho người dùng kết nối proxy thông qua ISP khu dân cư có hoặc không có sự đồng ý của các đồng nghiệp để chia sẻ tài nguyên nhàn rỗi của họ.

CPN
CPN
Mạng bảo mật người tiêu dùng

Các dịch vụ này đảm bảo lưu lượng truy cập được mã hóa bằng cách định tuyến các yêu cầu internet thông qua rơle, che giấu địa chỉ IP, vị trí và hoạt động duyệt web.

EPN
EPN
Mạng riêng doanh nghiệp

Các dịch vụ như SASE hoặc SD-WAN kết hợp các chức năng bảo mật mạng với khả năng của WAN để đáp ứng nhu cầu truy cập từ xa an toàn của các tổ chức.